Paraneeko vaihtamalla?

Kyllä – kannattaa vaihtaa kiinteistöjen nykyiset lämmitysjärjestelmät Carbon Exit- lähienergiaan!

Kuntien päästövähennystalkoot ovat käynnissä. Samaan aikaan energian hinta nousee kilpaa päästötavoitteiden kanssa. Pyydä Carbon Exit apuun – siihen loppuu kärvistely energia-asioiden kanssa!

Carbon Exit tarjoaa julkisen sektorin kiinteistöille kiinteähintaista päästötöntä lämmitys- ja viilennysenergiaa ilman alkuinvestointia! Kotimainen Carbon Exit -kumppaniverkosto mahdollistaa kiinteistöille riskittömän ja huolettoman lähienergiaratkaisun – uusiutuvaa energiaa elinkaarimallilla, olkaa hyvä!

Miksi hankkisimme lähienergialaitoksen?

Elinkaarimalliin perustuva Carbon Exit -lähienergialaitos on järkevin tapa lämmittää ja viilentää kiinteistöt. Saatavillamme on rajattomasti hyödyntämätöntä lämpö- ja viilennysenergiaa, joka on uusiutuvaa ja taatusti päästötöntä.

Maasta ja ilmasta saatavalla täysin uusiutuvalla energialla voidaan lämmittää ja jäähdyttää kaiken kokoiset kiinteistöt edullisemmin kuin polttoaineiseen, kaukolämpöön tai suorasähköön perustuvilla järjestelmillä.

Tuntuvat säästöt energiakustannuksissa.

Se on huoleton –suunnittelu, toteutus,ylläpito ja huolto CarbonExit-kumppaniverkoston vastuulla.

Edullinen lähienergia kiinteällä hinnalla.

Sisälilman olosuhteita seurataan etänä kaikissa CarbonExit- kiinteistöissä.

Kunnan päästötavoitteet nopeasti kuntoon.

Ajankohtaista4. tammikuuta 2019

Energiamme tuotetaan yhä polttamalla – missä geoenergia?

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC vaati viimeisimmässä raportissaan nopeita toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomessa kivihiilestä ollaan luopumassa energiantuotannossa 2029 mennessä kokonaan ja muiden fossiilisten polttoaineiden osuutta pyritään ajamaan vauhdilla alas.
Ajankohtaista4. tammikuuta 2019

Ministeri Kai Mykkänen vieraili St1:n syväkaivotyömaalla Espoon Niittykummussa

Sisäministeri Kai Mykkänen avustajineen katselmoi St1:n syväkaivotyömaan Espoon Niittykummussa Carbon Exit-kumppaniverkoston vieraana.

Mihin säästöt ja päästöttömyys perustuvat?

Pitkäjänteisen elinkaarimallin lähienergialaitos alkaa tuottamaan teille positiivista kassavirtaa heti laitteiden asennuksen jälkeen! Kiinteään hintaan ostettu energia on muihin hinnoittelumalleihin verrattuna edullisempaa ja se tarkoittaa isoja säästöjä kunnan kassaan.

Miltei kolmannes kuntien kasvihuonepäästöistä syntyy kiinteistöjen lämmittämisestä! Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lähienergialaitos on täysin päästötön ja siksi tehokkain tapa leikata kuntien CO2-päästöjä.

Laitteiden käyttämän ottoenergian hankimme päästövapaasta tuulivoimareservistä, jolloin energia on hiilidioksidivapaata eikä sähköntuotannosta synny hiukkaspäästöjä.

Tuottoisa ja edullinen lähienergia

Miten kuntasi voisi hyötyä Carbon Exit -lähienergiasta?

Mitä Carbon Exit tarjoaa?

Lämmitys- ja viilennysjärjestelmän ilman investointia

Lähienergia- kumppaniverkosto mahdollistaa lämmitys-/viilennysjärjestelmähankinnan ilman alkuinvestointia, vastaa investoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta sekä operoinnista ja huollosta koko elinkaaren ajan. Kunnan ei tarvitse kantaa huolta ylläpidon ja huollon kustannuksista.

Hyvän sisäilman

Joissakin kunnissa on todettu, että kustannuksissa voidaan säästää parhaiten, kun ummistetaan silmät sisäilman laadun seuraamiselle. Me huolehdimme, että kaikissa Carbon Exit -kohteissa on sisäilmaolosuhteet jatkuvassa etäseurannassa – jatkuvasti ja reaaliaikaisesti. Hyvä sisäilma pidentää huomattavasti kiinteistöjenne käyttöikää ja tuo hyvinvointia kiinteistön käyttäjille!

Saavutetut päästötavoitteet

Jatkuvasti kasvavat päästötavoitteet voivat olla saavuttamattomissa kuin käsistä karannut mopo. Kuntien kasvihuonepäästöistä kuitenkin noin kolmannes syntyy kiinteistöjen lämmittämisestä! Carbon Exitin tarjoama elinkaarimallin energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen on käytännössä helpoin tapa leikata kunnan CO2-päästöt minimiin.

Edullisen lämmitys- ja viilennysenergian

Elinkaarimallilla tuotettu kiinteähintainen uusiutuvista energialähteistä saatava lämmitys- ja viilennysenergia on hinnaltaan edullisempaa kuin polttoaineilla, kaukolämmöllä tai suorasähköllä toteutetuissa järjestelmissä.

Vaivattomuuden

Teidän ei tarvitse asiakkaana kantaa huolta! Me hoidamme, suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja huollot! Pidämme huolta laitoksen päivittäisestä toiminnasta ja kiinteistöjen ilmanlaadun reaaliaikaisesta seurannasta.

Maksuttoman kartoituksen

Tulemme mielellämme keskutelemaan ja kartoittamaan kuntanne tilanteen – miten paljon te voisitte hyötyä lähienergiasta.

Heilläkin on Carbon Exit -lähienergialaitos

Askolan koulu

Askolan koulukeskuksen maalämpöjärjestelmä säästää käyttäjilleen sopimusaikana 660 000 €

He ovat 0 € investoinnilla leikanneet lämmityskustannuksiaan n. 30 000 € vuodessa.

Hämeenlinnan Asunnot Oy

Hämeenlinnan Asunnot Oy:n Parolantie 13–17 kiinteistöt säästävät vuosittain 78 320 € käyttämällä maalämpöä ja lämmön talteenottoa. Pinta-alaa kiinteistössä on yhteensä 7 500 m2.

Asunto Oy Niittykumpu 3

Taloyhtiön kulutukseen perustuen vuosisäästöksi tulee noin 10 000 € vuodessa. Säästöt alkavat heti järjestelmän käyttöönottopäivästä lukien.