Carbon Exit -lähienergiakonsepti

Noin kolmannes Suomen kasvihuonepäästöistä tulee rakennusten lämmittämisestä. Energia-alan johtavista yrityksistä koostuva Carbon Exit -kumppaniverkosto on tunnistanut, että kuntien omistamissa tuhansissa kiinteistöissä on paljon positiivista muutosvoimaa kohti energiatehokkaampaa ja päästöttömämpää Suomea. Siksi haluamme tarjota tätä mahdollisuutta myös teidän kuntanne alueella oleville oppilaitoksille, terveydenhuollon yksiköille, seurakunnille ja valtion kiinteistöille.

Carbon Exit tarjoaa pitkäjänteisen elinkaarimallin kiinteistöjen lämmitys-, viilennys- ja lämmön talteenottojärjestelmiin. Elinkaarimallissa uusiutuvaan energiaan siirtyminen tarjotaan ”avaimet käteen”-periaatteella – ilman alkuinvestointia. Pitkäjänteinen toimintamalli mahdollistaa jatkuvan energiatehokkuuden kehittämisen.

Jatkuvaa huolenpitoa

Carbon Exit ei huolehdi ainoastaan toimittamiensa laitosten laitteistoista vaan kokonaisuudesta, johon kuuluvat eri energialähteiden tehokas hyödyntäminen, lähienergialaitokset kokonaisuutena, sisäilmanlaadun etäseuranta, kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointi, järjestelmän toimivuuden varmistaminen ja pitkäjänteinen kehitys.

Carbon Exit -kumppaniverkostolla on suunnittelu-, investointi-, rakennus-, ylläpito- ja huoltovastuu koko elinkaarisopimuksen ajan. Vastaamme urakasta ja ratkaisun varmasta toiminnasta vuoden jokaisena päivänä. Seuraamme myös sisäilman olosuhteita kaikissa Carbon Exit -kiinteistöissä ajantasaisesti.

Miten kuntasi voisi hyötyä lähienergiasta?

Tuottoisa ja edullinen lähienergia

Lähienergialaitoksen toiminta optimoidaan pörssisähkön hinnanvaihtelun, sääennusteen ja olosuhdemittauksen perusteella. Laitosta käytetään säätösähkö- ja häiriöreservimarkkinoilla tasaamaan sähköntuotannon ja kulutuksen vaihteluita sekä verkon häiriötiloja.

Energiaa ostetaan indeksiin sidottuun kiinteään hintaan huomattavasti edullisemmin, mikä tarkoittaa suuria säästöjä kunnan kassaan. Elinkaarimalli tuottaa asiakkaalle positiivista kassavirtaa heti asennuksen jälkeen.

Päästötavoitteiden lisäksi myös kunnan säästötavoitteet voidaan saavuttaa Carbon Exit -elinkaarimallin lähienergiaratkaisulla.

Mitä on lähienergia?

Lähienergia on paikan päällä tuotettua päästötöntä lämmitys- ja jäähdytysenergiaa.

Carbon Exit -järjestelmissä hyödynnetään älykkäitä lähienergiaratkaisuja – samalta tontilta saatavaa ilmaisenergiaa maasta, poistoilmasta ja auringosta. Lähienergian keruuseen käytetään mm. maalämpökaivoja, lämpöpumppuja, lämmön talteenottolaitteita sekä aurinkopaneeleita.

Jos kaukolämpö on joskus ollut mullistava uutuus, niin miettikää, kuinka huikea innovaatio on elinkaarimallin lähienergialaitos!

Maalämpö

Maankuoreen on sitoutunut miljardien vuosien aikana rajattomasti lämpöenergiaa. Tämä käytännössä ilmainen lämpö- ja viilennysenergia saadaan valjastettua kiinteistöjen käyttöön poraamalla reikä maahan ja asentamalla keruuputkistot ja lämpöpumput, joilla energia kerätään varaajiin.

Lämmön talteenotto

Lämpöä ei kannata tuhlata harakoille! Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerää poistoilman sisältämää lämpöenergiaa, joka syötetään takaisin kiinteistön käyttöön. Lämmön talteenotolla parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta ja pienennetään ilmanvaihdon aiheuttamaa lämpöhävikkiä.

Aurinkoenergia

Auringon luontaista säteilyä voidaan aurinkokeräimen avulla muuntaa sähkö- tai lämmitysenergiaksi. Täysin päästötön aurinkoenergia hyödynnetään suunnitelman pohjalta parhaalla hyötysuhteella kiinteistön yksilöityihin erityistarpeisiin.

Tuulivoima

Carbon Exit -lähienergialaitoksen laitteiden ottoenergia saadaan päästöttömästä tuulivoimareservistä. Energiantuotannossa ei synny pienhiukkaspäästöjä, kuten esim. hakkeenpoltossa, vaan se on täysin päästötöntä.

Sisäilman laatu seurannassa

Lähienergialaitoksen etäseuranta antaa jatkuvasti päivittyvää ja tarkkaa tietoa kiinteistöjen sisäilman laadusta. Carbon Exit -kiinteistöissä sisäilmaongelmat eivät jää huomaamatta ja sisäilmapoikkeamiin voidaan vaikuttaa välittömästi.

Olisiko teidänkin kunnan aika siirtyä nauttimaan puhtaan ja edullisen lähienergian eduista?