Syväkaivohanke Askolan koulukeskukseen joka on Suomen syvin kaivokenttä

Solmimme elinkaarisopimuksen lämmön toimittamisesta Askolan koulukeskukseen. Sopimuksen puitteissa toimitamme vuosittain 1,0 gigawattituntia energiaa parhaimmillaan 0,32 megawatin teholla.

Askolaan porattiin yhteensä 16 kpl 500-600 metriin ulottuvaa lämpökaivoa. Askolan koulun lämpökaivot muodostavat Suomen syvimmän kaivokentän. Syvät kaivot paitsi vaativat vähemmän tilaa myös takaavat matalampia kaivoja paremman hyötysuhteen.

Lähienergialaitos on käyttöönotettu keväällä 2018. Lämmityskustannukset aiemmalla öljylämmitysratkaisulla olivat 1000 MWh:n kulutuksella 115 000 € vuodessa. Lähienergiaratkaisulla toteutettuna energiakustannukset ovat 85 000 € vuodessa.

Lähienergialaitoksen hyödyt Askolan kunnalle:

  • Investointi 0 €,
  • Huollon ja ylläpidon kulut 0 €,
  • Säästö sopimusaikana 660 000 € (30 000 €/v),
  • Tilakohtainen olosuhdemittaus ja valvonta (lämpötila ja kosteus).