Vierailu aloitettiin Firan työmaaparakissa aamukahvilla sämpylät nauttien. Tuure Stenberg (Gebwell Oy toimitusjohtaja) toi esille laitevalmistajan näkökulmia. Gebwell valmistaa lämpöpumppuja ja kaukolämmön vaihdinpaketteja. Tuure näkee molempien tekniikoiden menestymisen mahdollisena ja hyvinä vaihtoehtoina valittavaksi yhdessä tai erikseen. Ministeriä avustajineen kiinnosti erityisesti sähkönkäytön kysyntäjousto, syväkaivoratkaisut tornitaloihin maalämmön ja kaukolämmön hybridinä, hukkalämmön talteenoton ja lämpöpumppujen skaalautuminen erilaisiin kohteisiin palveluratkaisuilla. Henrik Karlsson (St1 energia-asiantuntija) esitteli As Oy Niittykumpu 3:n tekniikat ja kaupalliset näkökulmat. Kerroimme kiinteistökohtaisten ratkaisujen olevan jo nyt vaihtoehto keskitetylle tuotannolle. Molemmilla tulee kuitenkin olla tasaveroiset kilpailuasetelmat ja myös yhteistyömahdollisuus. CO2-päästö on hyvä mittari, jolloin päästöttömät uusiutuvan energian ratkaisut skaalautuvat satojen urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien voimalla. Timo Raulamo CarbonExit-kumppaniverkoston vetäjänä kertoi miten eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan mahdollistaa kuntasektorille päästötön energian tuotanto ilman kunnan omaa investointia.

Kohteen katolla katselmoitiin poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä, joka tuottaa hukkalämmöstä jatkuvasti 30 kW:n teholla lämmitysenergiaa käyttöön ja kausivarastoon. Poistoilmasta otetaan talteen 260 MWh energiaa arvoltaan 20 k€ vuodessa. Suojelumääräysten vuoksi laitteisto asennettiin vanhan poistojärjestelmän rakenteisiin. Yleisesti ottaen lisättynä lämpöpumpun ottosähköllä voidaan hukkalämmöllä kattaa yli puolet rakennuksen energiantarpeesta edellyttäen, että koneellinen poistoratkaisu on ollut jo entuudestaan. Erinomainen hybridiratkaisu kauko- tai maalämmön kanssa.

Vierailu päättyi naapurikiinteistön St1:n asentaman ja palvelusopimuksella olevan lämpöpumppulaitoksen katselmointiin tekniikkatilassa. Porukalla hämmästeltiin sisäministeri Mykkäsen ja avustajansa Tuomas Rautasen asiantuntemusta ja kiinnostusta energia-asioiden nopeaan uudistamiseen.